Zašto baš ALARM?

Zato što našim klijentima pružamo odličnu uslugu, razuman odnos cene i kvaliteta i, što je najvažnije, sigurnost! Neki od naših zadovoljnih klijenata su:

Kompanije

Auto Čačak - Konjevići, Sur Tec - Preljinska Baluga, Auto Čačak Komerc - Čačak, Auto Čačak Komerc - Novi Sad, Vorwerk Autotec - Čačak, Vorwerk Drivatec - Preljina, DTD Ribarstvo - poslovnice u Beogradu i Čačku, P...S... Fashion - Čačak, Jugokomerc - Čačak, Cemprom - Preljina, UTP Morava - Čačak...

Sportska udruženja

FK Javor - Ivanjica; KK Borac - Čačak, KK Železničar - Čačak; OKK Čačak 94 - Čačak...

Javne ustanove u Čačku

JKP Grejanje, JKP Vodovod, JKP Komunalac, Centar za socijalni rad, Naučno tehnološki park, SC Mladost...

Posedujemo potrebne SERTIFIKATE SERTIFIKATESERTIFIKATE

Naši sertifikati su izdati od strane StandCert sertifikacionog tela, što znači da ispunjavamo sve uslove za obavljanje usluga fizičko tehničke zaštite lica i imovine, održavanje reda na sportskim priredbama, javnim skupovima i drugim mestima za okupljanje građana, u skladu sa Zakonom!

Bonitetna ocena

kojom se potvrđuje da je ALARM DOO u grupi preduzeća sa najboljom bonitetnom ocenom u Srbiji. Serijski broj sertifikata CWB-20-20299. London 2020.

SRPS ISO 9001:2015

kojim se potvrđuje kvalitet organizacije ALARM DOO usaglašen sa zahtevima pomenutog standarda. Broj sertifikata QS-0700.

SRPS ISO 45001:2018

kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu usaglašen sa zahtevima pomenutog standardfa. Broj sertifikata OH-0286.

SRPS ISO/IEC 27001:2014

kojim se potvrđuje bezbednost informacija, koje nam poveravaju naši klijenti. Broj sertifikata IS-0078.

SRPS ISO 14001:2015

kojom se potvrđuje da je sistem menadžmenta životnom sredinom usaglašen sa zahtevima pomenutog standarda. Broj sertifikata ES-0399.

SRPS EN ISO 22301:2020

kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja naše organizacije usaglašen sa zahtevima pomenutog standarda. Broj sertifikata BCMS-0014.